ຄົນດື້ ເຕືອນບໍ່ຟັງ!..​ຕ້ອງຈັບເຕັມກະບະແບບນີ້ ຈື່ງຮູ້ສືກ

ຊົມເຊີຍ.

ອ້າຍນອ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຖີງເວລາແລ້ວ.

ຄວນໄຊ້ມາດຕະການເຫຼັກໃສ່ກັບພວກທີ່ມີພຶດຕິກຳຫົວແຂງດຶ້ດ້ານ.

ໃນວົງເຫຼົ້າພວກນີ້ໄດ້ມີບຸກຄົນຈາກບ້ານແດງມາຮວ່ມວົງເຫຼົ້ານຳ.

ຊົມຄລີບ1.

ຊົມຄລີບ 2

ວ່າແລ້ວນະ…​ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືນຳຂັ້ນເທິງແດ່..​

ຢ່າຫາເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *