ຊີ້ແຈ້ງເຫດການ ທີ່ ເມ ຍນ້ອ ຍຖືກ ເ ຜົ າ

ຕາມການຊີ້ແຈ້ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ: ລາວຊິເລີກແລ້ວ ລາວບໍ່ໄດ້ໄປຫາອີ່ນັ້ນດົນແລ້ວ

ລະມື້ນັ້ນພໍດີວັນເກີດລາວ ລະເຂົາລະກີນເບຍຢູ່ , ເຮືອນອ້າຍຮັກລາວອ້າຍຮັກຫັ້ນ ລະອີ່ນັ້ນລະມາລະນອນຫັ້ນເລີຍ ເພາະອ້າຍຮັກຫັ້ນເມຍກະຄຸກຫລີ້ນສາວຢູ່ແລ້ວ ລະອີເມຍຫັ້ນ(ເມຍຫລ ວ ງ )ມັນຊິອອກ ໄປສວນເບິ່ງງົວອອກລູກ

ແລະ ໄປຈູດຫຍ້າຢູ່ສວນ, ໄປຕັດຕົ້ນໄມ້ ລະໄປເອົາພ້າຢູ່ເຮືອນອ້າຍຫັ້ນ ລະເຫັນເກີບຜູ້ຍິງ ທັງໆທີ່ເຮືອນຫລັງນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ຍິງຈັກຄົນ. ລີຍຂື້ນໄປເບິ່ງ ເຫັນອີ່ນັ້ນອອກ ່ຈາກຫ້ອງນໍ້າມາພໍດີ ຕອນແລກກະດ່າກັນ ກະຖຽງກັນ(ດັງຄລີບທີ່ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ) ກ່ອນ

ລະເມຍກະຖາມເມຍນ້ອ ຍ ເມ ຍ ນ້ອ ຍ ກະຕອບຄືເກົ່າຫັ້ນແຫລະ (ບໍ່ເລີກຄັນອ້າຍເລີກກູ) ລະເຂົາກະໄປເອົານໍາມັນກັບກະໄຟຢູ່ ລົດທີ່ມັນຈະເອົາໄປຈູດຫຍ້າຫັ້ນ ມາຂູ່ວ່າຊິເລີກ ບໍ່ເລີກ ອີ່ນັ້ນກະວ່າ ບໍ່ ມືງກ້າມືງກະຈຸດໂລດ.

ລະເມຍຫລ ວງເລິຍເອົານ້ຳມັນສາດໃສ່ມັນ ມັນກະບໍ່ຫນີກະຢືນຢູ່ຫັ້ນລະ ກະມິຄົນຢູ່ຫັ້ນຫລາຍຢູ່ ມັນກະໄປລີ້ຢູ່ທາງຫລັງເຂົາ ເອົາເຂົາບບັງມັນນໄວ້ ລະກະທ້າໃຫ້ເຂົາຈຸດນັ້ນອີກ ແຕ່ທ້າເຂົາຈຸດແລ້ວ ເຂົາກໍ່ບໍ່ຈຸດ ນາງກະວ່າກະຈອກບໍ່ເຫັນຊິເກັ່ງ ອີ່ຫຍັງຫັ້ນແຫລະວ່າໃຫ້ເຂົາ

ລະນາງກະເອົາ ນ້ຳມັນຢູ່ກະຕຸກຫັ້ນເທໃສ່ໂຕມັນເອງຫມົດເລີຍ ແລ້ວມັນກະທ້າເຂົາຈູດອີກ ເວົ້າຍົ້ວໂ ມໂ ຫເຂົາ ເທື່ອທຳອິດມັນກະຈຸດທຽນລະດືກໃສ່ທຽນຕົກພື້ນ ລະມັນຢຽບດັບ

ແຕ່ເທື່ອ2ຕ້ອຍກະໄຟເອົາໃສ່ຫນ້ອຍດຽວໄຫມ້ຫມົດໂຕເລີຍ ເຂົາກະພາກັນເອົາ ນໍ້າມາດັບ ແຕ່ກະດັບໄດ້ຊ່ຳນັ້ນແຫລະ ມັນກະຍອມໃຈມັນເອງຄື ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫລັບເລີຍ

ຊົມຄລີບ 1:

ຄລີບ2.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *