ໃຜຮັກພໍ່ກັບແມ່ ແຊຮໄວ ເດີ້

ລູກເອີຍຈົ່ງຟັງ ພໍ່ກັບແມ່ ບໍ່ມີເງິນທອງ

ຈະກອງໃຫ້ ຈົ່ງໃຝ່ໃຈ ພາກພຽນ.

ຮຽນໜັງສື ຫາວິຊາ ຄວາມຮູ້

ເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອຢຶດຖື ໃວ້ໃຊ້

ຈົນວັນຕາຍ ພໍ່ກັບແມ່ ມີແຕ່

ຈະແກ່ເຖົ້າ ຈະລ້ຽງເຈົ້າ ເລື້ອຍໄປ.

ນັ້ນຢ່າໝາຍ ໃຫ້ວິຊາ ຄວາມຮູ້ ໄວ້ລ້ຽງກາຍ

ລູກສະບາຍ ພໍ່ກັບແມ່ກໍ່ຊື່ນໃຈ 🥺💖🥀

  1. ຢ່ານອນຕື່ນສວາຍ

2. ຢ່າອາຍທໍາກິນ

3. ຢ່າຫມິ່ນເງິນນ້ອຍ

4. ຢ່າຄອຍວາດສະຫນາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.