ຈັບໄດ້ 4 ຄົນແລ້ວ

ລາຍງານເພີ່ມ: ສາມາດຈັບໄດ້ຄົບ 4 ຄົນແລ້ວ

ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ລາຍງານເພີ່ມ ຈັບໄດ້ແລ້ວຍິງ 3 ຄົນ, ສ່ວນຜູ້ຊາຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈັບໄດ້

ຊ່ວຍແດ່ ທ່ານພົບເຫັນສອງຄົນນີ້ ຫລື ໃຫ້ເບາະແສຫາໂຕເຈີ ມີເງິນລາງວັນໃຫ້ 50 ລ້ານກີບ

ຜູ້ກ່ຽວຕົ້ມຕຸນ ເອົາເງິນປອມມາຊື້ຄໍາ

ໂດຍວິທີການຂອງແກ໋ງຕົ້ມຕຸນນີ້ ແມ່ນມານໍາກັນ 4 ຄົນ (ຍິງ 3 ຊາຍ 1). ເອົາເງິນສົດມາ ວ່າຈະຊື້ຄໍາໄປເປີດຮ້ານຄໍາໃໝ່.

ໂດຍຍິງສາວ 2 ຄົນແມ່ນຖືກຈ້າງມາເປັນພີ່ນ້ອງ ຈັບເງິນກັບຄຳມາເປັນຕັບ ວ່າສິມາຊື້ຄຳໄປເປີດຮ້ານ.

ຈາກນັ້ນ, ວາງແຜນເອົາຄຳຢູ່ຮ້ານໄປລອງ ລະໃຫ້ສອງສາວພີ່ນ້ອງ (ທີ່ຖືກຈ້າງມາ) ນັ່ງເຝົ້າເງີນ ເຊິ່ງທັງສອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເຝົ້າແມ່ນເງິນປອມ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ຄໍາແລ້ວ ສອງຄົນທີ່ເອົາຄໍາວ່າຈະໄປລອງ ແມ່ນລັກໜີເລີຍ.

cr: ແຈ້ງເສຍຫາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.