ຊ່ວຍແດ່ທ່ານພົບເຫັນຜູ້ນີ້

ຊ່ວຍແດ່ທ່ານພົບເຫັນຜູ້ນີ້ ຫລື ໃຫ້ເບາະແສຫາໂຕເຈີ.

ຕິດຕໍ່ 54981405 56622622 55626028 55546963 ມີເງິນລາງວັນໃຫ້ 20 ລ້ານກີບຜູ້ກ່ຽວຕົ້ມຕຸນ.

ເອົາເງິນປອມມາຊື້ຄໍາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.