ຜົນການວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດການຢາ “ຕົ້ນລາຊາບີ (ຟ້າທະລາຍໂຈນ) ແລະ ກະຊາຍຂາວ.”

ຜົນການວິໄຈດ້ານວິທະຍາສາດການຢາ “ຕົ້ນລາຊາບີ (ຟ້າທະລາຍໂຈນ) ແລະ ກະຊາຍຂາວ.”

(1). ບໍ່ສາມາດເປັນຢາປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍໃຫ້ຄົນເຮົາຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໄດ້,

(2). ແຕ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂະຫຍາຍເຊື້ອ COVID-19 ຂອງຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໃນໄລຍະສອງຫາສາມວັນ

(3). ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ເຊົາໄຂ້ (ມີສັບພະຄຸນໃນການລົດໄຂ້) ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໄປໂຮງໝໍນຳໃຊ້ຢາຫຼວງ ຫຼື ປະສົມປະສານກໍໄດ້,

(4). ຫ້າມກິນຕິດຕໍ່ລຽນຕິດກັນເກີນ 05 – 07 ວັນ ຫຼື ເປັນຢາປະຈຳ, ເພາະອາດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບສຸຂະພາບກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ຕັບ ຫຼື ມ້າມ (ລະບົບກຳຈັດຂອງເສັຍພາຍໃນຮ່າງກາຍມະນຸດເຮົາ).

ທີ່ມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *