ເກີດເຫດຄົນນອນຕ າ ຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ຕະຫລາດຫລັກ8ໃຕ້

ດ່ວນ ຂ່າວ ຈາກແຂວງ ຈຳປາສັກ.

#ເກີດເຫດຄົນນອນຕາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ຕະຫລາດຫລັກ8ໃຕ້

#ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາເກັບຫລັກຖານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

#ຈາກຂໍ້ມູນເບື່ອງຕົ້ນຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນຄົນເຖົ້າເປັນ.

ຄົນທີ່ມັກກິນເຫລົ້າລາຍລະອຽດບໍ່ຮູ້ຊັດຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢ່າຕື່ນຕົກໃຈແລະໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວກັນຊ້ວງນີ້ໂຄວິດລະບາດ

ລາຍງານ.ຂ່າວ ວັນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *