ຈາກການລາຍງານຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022

ຈາກການລາຍງານຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022

ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວວ່າ ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ເສຍຊີວີດທັງໝົດ

ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນສູງເກືອບ 15 ລ້ານຄົນ (ໃນນັ້ນ ຄາດຄະເນວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ເປັນເພດຊາຍ ແມ່ນກວມເອົາຢູ່ 57%)

ໝາຍຄວາມວ່າ ຕົວເລກທີ່ ອົງການອະນາໄມໂລກປະເມີນນັ້ນ ແມ່ນສູງກວ່າ ຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງ 2.5 ເທົ່າ ເຫດຜົນ

ຍ້ອນຍັງມີຫຼາຍປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຂົ້າໃນລະບົບລາຍງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ທັງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ ເສຍຊີວິດໃໝ່ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການປະເມີນສະພາບການລະບາດທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຖ້າຫາກມີການລະບາດຮອບໃໝ່ ເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.