ດ່ວນວອນຂໍສັງຄົມທີ່ໃຈບຸນຊວຍເລືອ2ຄົນນີ້ແດ່

ດ່ວນວອນຂໍສັງຄົມທີ່ໃຈບຸນຊວຍເລືອ2ຄົນນີ້ແດ່.

ລ້ານກັບແມ່ເຖົ້າຕອນນີ້ເຂົ້າໂຮງມໍແຂວງຢູ່ຫລວງພະບາງ ບໍມີເງິນຊື້ກິນຊື້ຢາກອົດໄປບາງມື້ມີແຕ່ລ້ານນ້ອຍຢູເຟົ້າແມ່ເຖົ້າຄົນນ້ອນ5ປີ

ກະບໍຮູ້ຈັກຍັງເຮັດຍັງບໍທັນໄດ້ມີແຕ່ນືງເຂົ່າສັກເຄື່ອງຢາກຂໍຄວາມຊວຍເລືອຈາກສັ່ງຄົມເພີນຊື່ນາງວານເມືອງນານບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ ອາຍຸ57ປີ

ຂໍສັ່ງຄົມຊວຍເພິນແດ່ບໍມີເງີນຊື້ກິນຊື້ຢາກທຸກມື້ບາງມື້ມີກະກິນບາງມື້ບໍມີກະບໍກິນລູກລ້ານກຳັລງໄປຊອກເງິນຮັກສາລູກລ້ານຢູ່ໄກ

ຂໍຂອບໃຈລວງຫນ້າ
ເລກບັນຊີ 0541207248702

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.