ຄັກຫລາຍ ໃສ່ມັນແນ່ຈັກບາດ

ຄັກຫລາຍ ໃສ່ມັນແນ່ຈັກບາດ

ມັນເຮັດມາຫລາຍຫລັງເຕີມ ມາຢູ່ລາວມັນຫຍາມໂພດ

ເຮືອນມີເດັກນອ້ຍຫລືຄົນເຖົ້າໃຫ້ລະວັງກັນແນ່ຢ່າໃຫ້ຢູ່ຕາມລຳພັງເກີດຂື້ນກັບຫລາຍບ້ານ (ງັດເຮືອນ)

ຊົມຄຼິບ

ຄຼິບ2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.