ແຊໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ລືມພະຄຸນຂອງແມ່ໂຕເອງເບີ່ງ

RIP ນ້ອງໄພ້ແລະຫລານສາວ ໄປເປັນນາງຢູ່ສະຫວັນຊັນຟ້າເດີ😔😔

ໂດຍ ລລາວສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງແລະຫມໍບອກໃຫ້ລາວເອົາລູກອອກ ກະເສຍທັງແມ່ທັງລູກ

..

..

ທີ່ມາ

ແຊໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ລືມພະຄຸນຂອງແມ່ໂຕເອງເບີ່ງ

ເຊື້ອນີ້ແນະເກີດລູກນະບໍ່ຮູ້ວ່າຈີ່ຍາກຫລືວ່າງ່າຍສະນັ້ນມືງຢ່າເອົາແມ່ຂອງມືງໄປປຽບທຽບວ່າຄົນອື່ນດີກວ່າ

ແມ່ບັງເກີດກ້າວໂຕເອງຄິດເຫັນພະຄຸນຂອງແມ່ແດ່ໃຫຍ່ແລ້ວເຖົ້າແລ້ວເວົ້າຫຍັງກະເປັນມົດແລ້ວກູກະເມື່ອຍນຳຄອບຄົວແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.