ເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ.! ກາບເຈົ້າຂອງກ່ອນຖີຶກຂາຍ

ສັດທຸກຊະນີດມີຄວາມຮູ້ສືກທີຄວາມຜູກພັນຄືຄົນ ຕ່າງແຕ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ຄືກໍລະນີນີ້ມັນຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງມັນຊີຂາຍມັນໄປເຂົ້າໂຮງຂ້າສັດ😥😥

…..

..

ຊົມຄຼິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.