ຣັດເຊຍແຈ້ງ ນັກບິນອາວະກາດຣັດເຊັຍ ຈະຍຸດຕິພາລະກິດຕາມແຜນຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດບໍເປັນມິດຣັດເຊັຍທັງໝົດ

ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຈາກຂວໍ້າບາດຣັດເຊັຍ “ນັກບິນອາວະກາດຣັດເຊັຍ ແຈ້ງເຈດຈຳນົງຕໍ່ອົງການອາວະກາດນາໆຊາດ “ພາຍໃນເວລາ 01 ປີ,

ຈະຍຸດຕິພາລະກິດຕາມແຜນຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດບໍເປັນມິດຣັດເຊັຍທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກສະຖານນີ (ປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຍັດຖາກຳ)”

ພ້ອມແລ້ວຖອນກຳລັງອອກໄປປະຕິບັດການພາຍໃນສະຖານນີຂອງຕົນ ກັບເພື່ອນຮ່ວມອຸດົມການ ສປຈີນ ແລະ ອື່ນໆ”.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.