ບັນຫາທາງດ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

ບັນຫາທາງດ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ບັນຫາທາງດ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ!ເຕືອນນັກຂັບຂີ່ທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງດ່ວນໃຫ້ຜ່ອນຄວາມໄວ

ເມື່ອຈະເຂົ້າອຸໂມງ ເນື່ອງຈາກອຸໂມງທາງດ່ວນບໍ່ມີໄຟ ການພົບກັບຄວາມມືດກະທັນຫັນອາດເຮັດໃຫ້ສາຍຕາປັບບໍ່ທັນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເກີດອຸບັດເຫດໄດ້.

ຮາວກັ້ນຂອບທາງເປ່ເພ ຖ້າມີພະຍຸ ຫຼື​ ລົມແຮງ​ ອາດເປັນອັນຕິລາຍຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.