ວ່າແນວໃດທຸກຄົນ? ຄວນເປີດ ຫຼື ບໍ່ຄວນເປີດປະເທດ ແບບເຕັມຮູບແບບ?

ຄະນະສະກິດ ປັອງກັນ, ຄວບຄຸມຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19ເລກທີ 334 ສນກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14. bu, 2012ເຖິງ: ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ. – ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, – ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ – ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ. =ະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫiງຊາດລາວ, – ນາການຄ້າ ແລະ ສາຂາແriງຊາໄລລາວ. -ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ກໍາມະກອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຜູ້ປະການ, ປະຊາຊົນ, ຊາວຕ່າງດ້າວ, ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ.

ຢູ່ ສປປ ລາວ. ທາບທາມ ຄວາມເຫັນ ຕໍ່ ມາດຕະການໃນການເຂົ້າ-ມີແກ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະມີການລະບາດ ຂອງພະໂຄວິ»lo,ເລື່ອງ– ຄົນຕາມຂໍ້ຕົກລົ່າຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະບາດໂຄ-19 ສບັບເລກທີ 50/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ມີນາ 2011,

ແຜນ ຍ້ອງກັນ, ລຄຸມ ແລະ ຜfໄຂການະຂອງຂmໂຄວິດ-19 ພີ່ນແຈ່ງມາ ຍັງທ່ານ ລ່ ເນື່ອງຈາກການລະບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແ= ອັດຕາການຕາຍ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຫຼຸດຫນ້ອຍ ຖອຍລົງ ແ= ຊຶ່ງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະສານລະບາດຂອງມ :

ດັ່ງກ່າວ, ຂະນະດ ຈຶ່ງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົ້ນຕວ່າ ມ ະການໃນການເຂົ້-Bອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃຫມ່ ໃຫ້ສມອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໂດຍໄດ້ສົ້ມສາຽກັບບົຕຮຽນຕົວຈິງຢູ່ບັນດາປະເທດອ້ອມ ຂ້າງ ເຊັ່ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ,

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈຶ່ງຂ້າຕາບທາມຄໍາເຫັນ ຂອງບັນດາ ທ່ານ ຕໍ່ບັນດາມາດຕະການ ທີ່ຈະນໍາສະເຫນີ ຕໍ່ລັດຖະບານ ໖ຈາລະນາຮັບຮອງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ດັ່ງນີ້:

1. ເຫັນດີໃຫ້ໃຊ້ການຜ່ອນມາດຕະການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້: 1. ເປີດດ່ານສາກົນທຸກດ້ານ ສໍາລັບການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພົນລະມື້ອງລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ,1. ໃຫ້ໃນລເມືອງຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີສັນຍາຍົກເວັ້ນວິຊາ ກັບ ສປປ ລາວ ແບບສອຂ່າຍ ຢູ່ ຝ່າຍດຽວ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍວິຊາ.13 ສໍາລັບພົນລະເມືອງ ຂອງບັນດາປະເທດ ບໍ່ມີສັນຍົກເວັ້ນວິຊາ ກັບ ສປປ ລາວ, ແມ່ນ ສາມາດເອົາວິຊາ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.