ພະຍຸເຂົ້າບ້ານໂພນໄຜ່ ເມືອງແລະແຂວງສາລະວັນ

ພະຍຸເຂົ້າບ້ານໂພນໄຜ່ ເມືອງແລະແຂວງສາລະວັນ ພັດບ້ານເຮືອນເຟຟັງຫມົດ ອີ່ໂຕນເດ ບໍຈັກພະຍາດກະລະບາດ😥✌✌✌

ຊົມຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *