ໄຫ ວ້ ອ າ ໄລ ແດ່

ໄຫວ້ອາໄລແດ່ເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບ ນັກຂ່າວທີ່ຫ້າວຫັນ,

ນັກຖ່າຍພາບທີ່ດີເດັ່ນ, ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີມະນຸດສໍາພັນດີເລີດ ທ່ານ ຄໍາພັນ ລາດຊະມຸດ ສໍານັກຂ່າວໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ທີ່ຈາກໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາ. ການຈາກໄປຂອງ.

ທ່ານ ຄໍາພັນ ລາດຊະມຸດ ຖືເປັນການສູນເສຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຄົນໜຶ່ງຂອງວົງການສື່ມວນຊົນລາວ.

ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງທ່ານ ຄໍາພັນ ລາດຊະມຸດ ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *