ແຊໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ! ຕົ້ນຄອບຈັກກະວານ ຫຼື ໝາກຕິບເຂົ້າ ປົວຄວາມດັນ ແລະ ໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ

ໄຂມັນຮຸ່ມຕັບ ຮຸ່ມຫົວໃຈ ເສັ້ນເລືອດ ສະເກັດເງີນ ພະຍາດຜິວຫນັງ.

ແຊຮ໌ບອກຢາດີ ຕົ້ນຄອບຈັກກະວານ ຫຼື ໝາກຕິບເຂົ້າ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ປົວເບົາຫວານ ປົວຄວາມດັນ.

ວິທີຕົ້ມກີນ:

ເອົາຄອບຈັກກະວານ 1 ກຳມື້ ໃສ່ນ້ຳ 1ລີດຕົ້ມ10 ນາທີກີນອຸ່ນໆ 3 ເວລາຫລັງອາຫານເຊົ້າ2ຈອກ-ສວຍ2ຈອກ-ແລງ2ຈອກ..

ສັ່ງຊື້ໄດ້ທີ່ເບີໂທ 030-9069065 ແອັບ020-95138962

ຈາກ: Seud Vilaysith.

Lao Times News | Your Time Your News

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *