ປະ ກ າ ດ ຮັ ບ ສ ະ ໝັກພະນັກງານພະນັກງານ 5 ຄົນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານພະນັກງານ.

ຂັບລົດໄຖ,ລົດດຸດ ຈຳນວນ 5 ຄົນເງິນເດືອນ3,300,000ກີບ-4,600,000ກີນ ບໍລິສັດສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີພັກໃຫ້ຟຣີ.

( ແຕ່ຕ້ອງກະກຽມເຄື່ອງນອນມາເອງ )ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:ຕາມສະຖານທີໂຄງການກໍ່ສ້າງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.