ແຊຣເອົາບຸນເດີ້..!! ສູດຢາສະໝຸນໄພ ບຳລຸງສຸຂະພາບທາງເພດ 60 ປີ ແອວດີປານບ່າວຊຳນ້ອຍ

ວິທີເຮັດຢາສະຫມຸນໄພ ບຳລຸງສຸຂະພາບທາງເພດ

1.ກ້ວຍນຳ້ຫວ້າສຸກ18ຫນ່ວຍ.ຊອຍບາງຯ

2.ຫມາກນາວ1ກກ.ຊອຍບາງຯ

3.ນຳ້ຕານຊາຍແດງ 1ກກ.ຫລັງຈາກຊອຍທັງສອງຢ່າງແລ້ວເອົາໃສ່ກວດອາດປະສົມກັນຫລືໃສ່ເປັນຊັ້ນກະໄດ້.

ຫລັງຈາກນັ້ນເທນຳ້ຕານລົກຊັ້ນ

ເທິງ.ປະໄວ້3ອາທີດຈະມີນຳ້ເຊື່ອມຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ.ສາມາດນຳມາດື່ມໄດ້ເທື່ອລະຈອກນ້ອຍ.ສູຂະພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບທົ່ວໄປຮ່າງກາຍຈະແຂງແຮງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.