ມື້ນີ້​ຕິດ ເພີ່ມໃຫມ່ +2.625 ຄົນ

ມື້ນີ້ ຕິດ​ເພີ່ມໃຫມ່ +2.625 ຄົນ (ເສັຍຊີວິດໃຫມ່ +0 ຄົນ. ) ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ22 ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ….

ລາຍງານພາກເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 23/3/2022 , ໄດ້ກວດວິເຄາະ ທັງຫມົດ 5976 ຕົວຢ່າງ, ໃນນັ້ນ, ກວດພົບເຊື້ອ 2625ຕົວຢ່າງ, . ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງມີຄື:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.