ທຸກຄົນຕ້ອງອ່ານ: ບົດຄວາມ ຈາກ ດຣ. ດາວນອ້ຍ ເລື່ອງ 3 ຂໍ້ ຂໍປະຊາຊົນຄື

ດຮ…ດາວນອ້ຍ ຢ່າໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງແຊບົດຄວາມນີ້ ໄປໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ ເພື່ອເຕືອນສະຕິນຳກັນ.

ໂຊກສະຕາກຳມາຮອດປະເທດລາວເຮົາ ເຊີ່ງຄົນຕິດເຊື້ອເພີມຂື້ນທຸກວັນ. ໃນແຕ່ລະແຂວງລົງໄປຮອດເມືອງແລະກຸ້ມບາ້ນຕາ່ງໆ…ນັບມື້ຈະຮັບພະຍາດສາ່ຍພັນໃຫ່ມນີ້ຄົນລາວເຮົາແຮງທຸກຍາກຂາດເຂີນມີ່ບາງບາ້ນບາງເມືອງບາງເເຂວງບາງຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນກໍ່ຫຍັງທຸກ….ອຶດເຂົ້າກີນ..ຂາດເງີນໃຊ້…ມາແຖມພະຍາດໂຮດຮາ້ຍອີກ….

ໂດຍສະເພາະພະນັກງານແພດຫມໍ, ທະຫານ ຕຳຫລວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍ່ຖືກຕິດເຊື້ອໄປວັນໆ….ນັບມື້ຈະຮັບກັບຄວາມຕາຍໄປທາງຫນ້າ….ຢ່າຄິດຢູ່ເສີຍໆ…ແລະ ທັງແພດຂອງພວກເຮົາ ຢາກ ຂໍ 3 ຂໍ, ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຄື:

1. ຂໍ: ຂໍໄຫ້ມີສະຕິຫາ້ມອອກໄປບອ່ນທີ່ຄົນຫລາຍ.

2. ຂໍ: ຂໍທຸກຄົນຢ່າອອກເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໃນຊ່ວງນີ້

3..ຂໍ: ຢຸດຕິອອກຈາກເຮືອນໄປຊຸມແຊວ.

ເພາະ ຖ້າປະຊົນລາວຍັງຖືເບົາຕໍ່ພາະຍາດໂຄວິດນີ້ ແລະ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຊ່ວຍກັນ. ປະຊາຊົນລາວອາດມີຄວາມສ່ຽງຕິດໄດ້ທຸກຄົນ ແລະ ຈະມີການເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດນີ້ໄປໃນວັນໆ ໃນເມື່ອນັ້ນທ່ານຈື່ງຮູ້ສືກແມ່ນສາຍເກີນໄປ…..

ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດບໍ່ມີວິແວວທີ່ຈະຫລຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ ຊີວິດແພດຫມໍແຮງຫົນຫົກກວ່າສົ່ງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງ..ບໍ່ໄດ້ພັກຜອ່ນບໍ່ໄດ້ນອນລັບໆພໍໆ..ນອນໆຕື່ນໆ….ຍອ້ນເປັນຫວ່ງນຳພໍ່ແມ່ພີ່ນອ້ງ ຈື່ງຕ້ອງອົດລັບອົດນອນເພື່ອຊວ່ຍຊີວິດຂອງທຸກໄວ້…….

ເຖິງຈະວິກິດຊຳໃດກໍ່ມີບາງຄອບຄົວມີກີນມີໃຊ້.ນອນດີນອນລັບຢູ່ດີມີສຸກ….ແຕ່ກໍ່ມີບາງຄອບຄົວຢູ່ທຸກຍາກຂາດແຄ້ນ ຂາດອາຫານການກິນ, ຂາດທີ່ຢູ່ທີ່ເພີ້ງ. ແລະ ການຊວ່ຍເຫລື່ອຈາກພັກລັດກໍ່ບໍ່ທົ່ວເຖີງ….ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງຊ່ວຍໆກັນ, ຊວ່ຍເຫລື່ອກັນເພື່ອພົ້ນຍາມວິກິດນີ້ໄປ..

ແລະ ກະຮູ້ດີວ່າ ຊ່ວງນີ້ ປະຊາຊົນອາດຈະຕ້ອງການຄື: ຢາກໃຫ້ພັກລັດຊວ່ຍຄາໄຟຟ້າ…ຄານໍ້າ…ໄຫ້ປັບລຸດລົງທຸກຢາ່ງ…..ເປັນຕົ້ນຄ່ານໍ້າມັນ, ຄ່າໄຂ່ຄ່າຫມີ່…..ແລະ ອື່ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນກໍ່ຄື່ພະນັກງານຂາດລາຍຮັບ……

ສະນັ້ນ, ດຮ…ດາວນອ້ຍ ຄິດເປັນຫວ່ງກັບພໍ່ແມ່ພີນອ້ງລາວທຸກຊົນຊັ້ນ. ຈື່ງຮຽກຮ້ອງ ມາທົ່ວປວງຊົນຈົ່ງຮ່ວມມື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນນຳ.

ນອກຈາກນີ້ , ຂ້າພະເຈົ້າ ດຮ…ດາວນອ້ຍ ຢ່າໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງແຊບົດຄວາມນີ້ ໄປໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ ເພື່ອເຕືອນສະຕິນຳກັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *