News

ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ ວ່າຈະຈາກກັນໄປໄວເຖິງປານນີ້

ໂພສຂ່າວເສົ້າຈາກເຟສບຸກ: ພຣະອາຈານ ສຸນິກອນ ຈະເລີນສຸກ

ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ ວ່າຈະຈາກກັນໄປໄວເຖິງປານນີ້ ຂໍໃຫ້ດວງຈິດວິນຍານຂອງນ້ອງສາວ ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຄະຕິດ້ວຍເທີ້ນ ເກີດຊາດໜ້າໃຫ້ໄດ້ເປັນອ້າຍນ້ອງກັນອີກເດີ ຫລ້າ ອ້າຍກຳລັງຈະຂຶ້ນໄປຫາ.

ນ້ອງສາວຖືກຄາດຕະກຳ ໃຜທຳກັມອັນໃດໄວ້ຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກັມນັ້ນໄວໆ

ເສຍໄຈນຳເດີບໍ່ຄິດວ່ານອ້ງຊິຈາກໄປໄວປານນີ້ນອ້ງຈາກໄປດວ້ຍສາເຫດໄດເດຄືເຮັດໄຫ້ເອື້ອຍຄາໃຈແທ້ນອ້ງເອີຍຮັກແລະຄິດຮອດສະເໝີເດີນອ້ງເອີຍໄປເປັນນາງຟ້າຢູ່ເທີງສະຫວັນພຸ້ນເດີຄົນເກັ່ງຂອງເອື້ອຍຈາກໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ລຳ່ລາເລີຍຫາກະເວົ້ານຳບໍ່ພໍສາມມື້ເນາະເສຍໄຈເດຄົນດີຄົນເກັ່ງເອື້ອຍເອີຍ

ສະແດງຄວາມເສັຍໃຈນຳເດີ້ພະອາຈານຂໍໃຫ້ໄປດີເຖີງສຸກ

ຂໍໃຫ້ຈັບໂຈນໄດ້ໄວໆເດີ

ສ່ວນລາຍລະອຽດສາເຫດແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕີຶ່ມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button