News

ຂ່າວທະຫານລາວຊ່ວຍຣັດເຊຍບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຜູ້ໂພສວິດີໂອ ອອກມາຂໍໂທດແລ້ວ

ເຫດທີ່ ວ່າຫະຫານລາວ ໄປຊ່ວຍຣັດເຊຍ ສູ້ ຢູເຄຣນ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັງລະວັງເດີ ກ່ອນຈະເອົາລົງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນແຊຣ໌ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ເຈົ້າຂອງຄຼີບບອກໃຫ້ທຸກຄົນ ລົບຄຼີບແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກຢຸດແຊຣ໌ເດີ

..

ຊົມຄຼິບ

..

ຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ນີ້ເອົາລົງບໍ່ມີຄວາມຈິງເດີ ຕາມທີຊາຍຜູ້ນີ້ເອົາລົງເດີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button