ໂຫດແບບ ຣັສເຊຍ ໃຊ້ລົດຕັງ ສາດລູກປຶນໃສ່ໜ່ວຍ Sniper ຂອງ ຍູເຄຣນ.

ໂຫດແບບ ຣັສເຊຍ ໃຊ້ລົດຕັງ ສາດລູກປຶນໃສ່ໜ່ວຍ Sniper ຂອງ ຍູເຄຣນ.

ຊົມວິດີໂອ

ທີ່ມາ: BEENO News

ຂາ່ວທີ່2:

ສະໂມສອນ ບາເຊໂລນາ ຈະປ່ຽນຊື່ ສະໜາມ ຈາກ camp nou ໄປເປັນ Spotify Camp Nou ເລີ່ມ ລະດູການ 2022-2023 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຈາກການເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ເຕັມຮູບ ແບບ ຂອງ Spotify ເຮັດໃຫ້ ລະດູການ 2022-2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ຊື່ສະໜາມ ແລະ ໂລໂກໃນເສື້ອແຂ່ງ ທັງທີມຊາຍ ແລະ ຍິງ

ລວມເຖິງ ເສື້ອ ຊ້ອມ ຈະປ່ຽນເປັນ Spotify ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ສະໂມສອນ ຈະໃຊ້ຊື່ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ເປັນ ຊື່ສະໜາມ

ທີ່ມາ: News Spotify

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *