News

ປະໝາດບໍ່ໄດ້..!! ເສຍຊີວິດໃໝ່ +1 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +722 ຄົນ ວັນທີ 15/03/2022

ປະໝາດບໍ່ໄດ້..!! ເສຍຊີວິດໃໝ່ +1 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +722 ຄົນ ວັນທີ 15/03/2022

ອັບເດດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ 15/3/2022 ມີດັ່ງນີ້: ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 722 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 692 ຄົນ,ນຳເຂົ້າ 30 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນ, .

ສ່ວນຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດແມ່ນຖ້າຟັງຖະແຫຼງການຈາກໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຕື່ມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button