ຄົນລາວລະມັນແນວໃດ ນາງວ່າ “ກູບໍ່ແມ່ນລາວ ໂອເຄ

ຄົນລາວລະມັນແນວໃດ ນາງວ່າ “ກູບໍ່ແມ່ນລາວ ໂອເຄ?

ນາງເປັນຟລັ່ງ 100% ບໍ່ແມ່ນສິວ່າ ລູກລາວໆ ບ້ານນອກ ກະໂຫລກກະລາ” hello ແວ່ນຢູ່ບ້ານແຕກບໍ່ຈັກ ຝລັ່ງ100% ຫລື ວ່າຊີລີໂຄນ.

ຝລັ່ງກູເຂົ້າໃຈຜິດເອງວະ? ເມົາແລ້ວຂັບອີກ ມີເດັກນ້ອຍໃນລົດ 3ຄົນ ລູກລາວຫັ້ນແຫລະ ວາຍ4ແກ້ວອາດເປັນເຫດ?

ນາງຄົນດັງ ບໍ່ເຄີຍworry ບໍ່ແມ່ນສິວ່າ ກູຈົນຍາດເຄື່ອງໂປຣ9.9ບໍ່ທັນ ຈັກໄປເບິ່ງຫຍັງ.

ຊົມຄຼິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *