News

ຕົ້ນກົກຄັນທາໜາມ ຢາປົວມະເຮັງຕັບ A.B.C ຕົ້ມກິນ 1 ອາທິດ ດີປານປິດຖີ້ມ

ແຊຣເອົາບຸນນຳກັນ..!! ຕົ້ນກົກຄັນທາໜາມ ຢາປົວມະເຮັງຕັບ A.B.C ຕົ້ມກິນ 1 ອາທິດ ດີປານປິດຖີ້ມ-ຢາປົວມະເຮັງຕັບ ເອ.ບີ.ຊີ.

(ທຸກໂລກ)ກຳລັງເປັນກະແສຮືຮາຈາກທັງປະເທດອ້າຍນ້ອງຫວຽດນາວເຮົາມີຄົນສົ່ງມາຖາມອາຈານວ່ານີ້ແມ່ນຕົ້ນຫຍັງ-ຕອບ: -ນີ້ແມ່ນຕົ້ນກົກຄັນທາຫນາມ.

(ພາສາທ້ອງຖິ່ນລາວເຮົາເອີ້ນຄັນທາຫນາມຄືກັນ)ຖ້າຊິເອົາມາຕົ້ມເປັນຢາປົວຕັບແນະນຳໃຫ້ເອົາ ທັງ5ສ່ວນມັນມາຕົ້ມຄື: (ລຳຕົນ.ເປຶອກ.ຮາກ.)ຢ່າງລະເທົ່າກັນ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງຕົ້ນກີນນ້ຳມັນເປັນຢາຮັກສາໂລກມະເຮັງຕ່າງໆໄດ້.

ເຄີຍເອົາຕົ້ນມັນມາປະສົມກັບໂຕຢາອື່ນໃສ່ເຊັ່ນ.ສະຜາງແດງ ຕັບເຕົ່າຕົ້ນ ຮາກເຕີຍຫນາມຮາກຄັດເຄົາ ຮາກຫຍ້າຄາ ຮາກຫຍ້າຫນອນຕາຍຮາກ.

-ເປັນຢາຫຼາຍພາກດີນັກແລຝ່າຍຕັບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button