ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ນັ້ນແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ວ່າມີສິດທິມະນຸດແລະປະຊາທິປະໄຕແຕ່ກັບ

ເອົາຊີວິດຂອງຄົນໃນທົ່ວໂລກມາເປັນເດີມພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແລະສ້າງຮັ່ງຄູນມີໃຫ້ກັບປະເທດອາເມລິກາຝ່າຍດຽວນີ້ຄືທາດແທ້ຂອງລະບອບທຶນນິຍົມ(ນາຍທຶນ)ທີ່ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອຄອບຄົວຂອງນາຍທຶນ.

ອາເມລິກາໄດ້ມີຫ້ອງທົດລອງທີ່ສ້າງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆ336ແຫ່ງໃນ30ປະເທດແລະ26ແຫ່ງໃນຢູເຄຣນແລະອາເມຣິກາອອກທຶນໃຫ້ຢູເຄຣນເພື່ອສ້າງກົນໄກແຜ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆ.

ລັດເຊຍໄດ້ຢືດຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບທີ່ມີການສ້າງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆໃນຢູເຄຣນແລະຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງທົດລອງດັ່ງກ່າວພົບວ່າໃນປີ2022

ອາເມຣິກາມີແຜນຈະດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າເຊື້ອພະຍາດທີ່ເກີດມາຈາກປະເພດນົກ,ເຈຍແລະສັດຈຳພວກສັດເລືອຄານໃນຢູເຄຣນ

ທັງຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຄວາມອາດ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສັດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາແລະເຊື້ອໄວຣັດ

Anthrax ຢູ່ໃນກະໂຕມັນເອງແລະຈຸດປະສົງໃນການທົດລອງແມ່ນເພື່ອສ້າງກົນໄກ ກ່ຽວກັບການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆ.

ຄວາມຈິງແລ້ວຄວນຂອບໃຈລັດເຊຍດ້ວຍຊ້ຳທີ່ຢືດຫ້ອງທົດລອງຂອງອາເມລິກາທີ່ສ້າງເຊື້ອພະຍາດເພື່ອທຳລາຍຊີວິດຄົນໄປທົ່ວໂລກ.

ທີ່ມາ.

https://www.facebook.com/100074253198471/posts/149057390912700/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *