News

ປະກາດຕາມຫາ2ຄົນໃນຮູບນີ້

ບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງກໍ່ຊ່ວຍແຊ.

ຖ້າທ່ານໃດຕິດຕໍ່ຫລືໃຫ້ເບາະແສ2ຄົນນີ້ໄດ້,ທາງພວກເຮົາຈະມີຄົນສົມມະນາຄຸນໃຫ້30,000,000ກິບ,ຖ້າຈັບໄດ້ແມ່ນໃຫ້100,000,000ກິບ.

(ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກຳທຳຜິດໃນຂໍ້ຫາລັກຊັບເປັນເງີນຈຳນວນ,500,000,0000ກິບ )ແລ້ວໂຕນຫນີໄປນຳແຟນກໍ່ຄືຜູ້ຍີງໃນຮູບນີ້.

ຫມາຍເຫດ:ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນກະລຸນາຕິດຕໍ່02028877777,02092311999$ຊ່ວຍແຊຣໃຫ້ແດ່ເດີຫມູ່ເພືອນທາງເຟສ$

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button