ໂ ຄ ວິ ດສາຍພັນໃໝ່ກໍາລັງມາອີກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ 2 ສາຍພັນຄື: ສາຍພັນມິວ (Mu) ແລະ ສາຍພັນ C.1.2. ທາງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກາດວ່າສາຍພັນມິວ ເປັນສາຍພັນທີ່ຕ້ອງຈັບຕາເບິ່ງ, ສ່ວນທາງ C.1.2 ແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າການລາຍງານຂໍ້ມູນທັງໝົດ ເພື່ອຈະຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ “Variant of Concern” ສາຍພັນທີ່ໜ້າກັງວົນ ຫຼື “Variant of Interest” ສາຍພັນທີ່ໜ້າຈັບຕາເບິ່ງ.

– ສາຍພັນມິວຈະມີການປ່ຽນແປງທາງຢີນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຫຼົບຫຼີກພູມຕ້ານທານຈາກວັກຊີນໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ການໃຊ້ແອນຕິບໍດີຈາກເຊື້ອຊະນິດດຽວກັນອາດບໍ່ມີຜົນເລີຍ. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເສີມວ່າເຊື້ອມິວນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມເພື່ອຢືນຢັນໃນຂໍ້ກັງວົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຊື້ອຕົວນີ້ຈະແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍຫຼືບໍ່, ມັນຈະອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນອື່ນໆ ຫຼືບໍ່, ຫຼືຈະສາມາດຕ້ານວັກຊີນ ແລະ ການປິ່ນປົວໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ.

ສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດກັງວົນສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າສາຍພັນມິວເກີດມາຈາກການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກຳໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ P681H ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ພົບໃນສາຍພັນອາວຟາ, ເຊິ່ງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດເຊື້ອທີ່ໄວຂຶ້ນ. ຍັງມີການປ່ຽນແປງອື່ນໆເຊັ່ນ: E484K ແລະ E417N ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຫຼົບຫຼີກພູມຕ້ານທານຈາກວັກຊີນ. ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າໄດ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວ, ສາຍພັນມິວຈະກາຍເປັນສາຍພັນທີ່ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕ້າ.

– C.1.2 ໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນພຶດສະພາ ແຕ່ໃນຂະນະນັ້ນ ສາຍພັນເດລຕ້າຍັງເປັນສາຍພັນຫຼັກທີ່ກະຈາຍທົ່ວປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ແລະທົ່ວໂລກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຕິດເຊື້ອຈະຍັງໜ້ອຍ ແຕ່ກໍສ້າງຄວາມເປັນກັງວົນຕໍ່ກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍພັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມັນມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງກຳມະພັນຂອງຈີໂນມ (Genome) ຕົນເອງທີ່ຄ້າຍຄືກັບການປ່ຽນແປງກຳມະພັນຂອງສາຍພັນເດລຕ້າທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ກັງວົນກັນທົ່ວໂລກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງສະຖາບັນສຳລັບເຊື້ອໂຣກທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສັງເກດເຊື້ອ C.1.2 ພ້ອມທັງກວດສອບພຶດຕິກຳ, ຜົນການປ່ຽນແປງກຳມະພັນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອ ໄປຈົນຮອດລັກສະນະການຕໍ່ຕ້ານວັກຊີນ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງມີລາຍງານຂໍ້ມູນທັງໝົດໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຈະຢັ້ງຢືນວ່າເປັນ “Variant of Concern” ສາຍພັນທີ່ໜ້າກັງວົນ ຫຼື “Variant of Interest” ສາຍພັນທີ່ໜ້າຈັບຕາເບິ່ງ.

ສາຍພັນໂຄວິດມັກຈະປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນສະເໝີ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍມັນກໍຈະຫາຍໄປກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຈິງຈັງ ຍ້ອນວ່າສາຍພັນຂອງໄວຣັສນັ້ນອ່ອນແອຫຼາຍ. ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຕົວທີ່ລອດຈາກການປ່ຽນແປງ ແລະ ສືບຕໍ່ກຳມະພັນຈົນກະຈາຍໄວຣັສໄປທົ່ວແບບທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ທຸກມື້ນີ້ຈາກສາຍພັນເດລຕ້າ. ແນວໃດກໍຕາມ, ກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໄວຣັສຈະພັດທະນາໄປໄວ. ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງເພີ່ມລະດັບການລະວັງ ແລະ ຮັກສາມາດຕະການໃຫ້ເຄັ່ງຄັດ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

– https://cutt.ly/QWciyff

– https://cutt.ly/vWcipfl

– https://cutt.ly/dWcsWPm

– https://cutt.ly/UWcs2cW

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *