News

ປະຕິໂທ້! ຂື້ນໄດ້ຂື້ນດີ ຂື້ນປານບັ້ງໄຟ! ວາບສາງເກັບມ້ຽນຄຳ ໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ຂື້ນໄດ້ຂື້ນດີ ຂື້ນປານບັ້ງໄຟ!

ເປີດວາບສາງເກັບມ້ຽນຄຳຂອງ ທະນາຄານກາງ ປະເທດອັງກິດ, ມີຄຳແທ່ງປະມານ 4ແສນແທ່ງ ມູນຄ່າ £200 ຕື້ເອີໂຣ.

ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫ້ອງນິຣະໄພທີ່ມີຄວາມປອດໄພລະດັບສູງ, ເຊີ່ງໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ2ຂອງໂລກ (ອັນດັບ1 ແມ່ນຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ສ.ເມກາ).

Source: ttps://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/how-much-gold-is-kept-in-the-bank-of-england

#ເຈາະຈີ້ມທຸກເລື່ອງລາວadmin tom.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button