ພົບແລັວ! ພາບຕອນ “ແຕງໂມ” ຕົກນ້ຳຄືກັບຖືຍູ້…ໂຍນລົງຈາກເຮືອ

ພົບແລັວ! ພາບຕອນ “ແຕງໂມ” ຕົກນ້ຳຄືກັບຖືຍູ້…ໂຍນລົງຈາກເຮືອ

ໃນຮູບແມ່ນເວລາທີ່ ແຕງໂມ ຕົກຈາກເຮືອ. ເບິ່ງຄືວ່າ ຖືກຍູ້ລົງ … ຖືກໂຍນອອກຈາກເຮືອ, ແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນຍ່ຽວແນ່ນອນ.

ເພາະຕົກອອກມາຈາກເຮືອໄກຫຼາຍ

ຄຼິບ

ຊົມຄຼິບ

ຄຼິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *