News

ຫມໍຈີນທີ່ຕີຄົນລາວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ

ຫມໍຈີນທີ່ຕີຄົນລາວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.

ຄລີບ.

ເຫດການກ່ອນໜ້ານີ້.

ແມ່ນແທ້ບໍ່ໂພສຈາກຜູ້ໄຊ້ເຟສບຸກຊື່: ຟາມປະສົມ ໂຈໂຈ້ໂພສວ່າ:

>>ຄົນຈີນລຸມຕີຄົນລາວ 2/3/2022 ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດຊັດເຈນ ແຕ່ເປັນຫຍັງ ປະກັນໄພຄືລຸມຕີນຳທີ່ມາ:

ຟາມປະສົມ ໂຈໂຈ້.

ຄລີບ1.

ຄລີບ2.

ຄລີບ3.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button