ພົນຊັນນະສູບ ສົບແຕ່ງໂມ ອອກມາແລ້ວ

ເປີດ ພົນຊັນນະສູດ ສົບຂອງແຕງໂມ ເບື້ອງຕົ້ນ ຢຶນຢັນວ່າ.

– ສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນເກີດຈາກ ການຂາດອາກາດຫາຍໃຈ

– ຕົກນໍ້າກ່ອນສໍາລັກນໍ້າຈົນເສຍຊິວິດ

– ພົບນໍ້າໃນປອດ ກະເພາະ ລວມເຖີງ ຫລອດລົມ ແລະ ແຂນົງປອດ.

– ຮ່າງກາຍຂອງແຕງໂມປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ຫູຣູດກະເພາະປັດສາວະເນົ່າ ອລະ ຄຣາຍ ຈື່ງບໍ່ສາມາດກອດສອບພົບປັດສາວະໄດ້.

– ບາກແຜຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຕັ້ງແຕ່ ຊ່ວງລ່າງລົງໄປ ແລະ ຄາດວ່າຈະເກີດຈາກຂອງມີຄົມ ຊື່ງອາດຈະເປັນໃບພັດເຮືອກໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການນໍາເນື້ອເຍື່ອໄປກອດສອບ ເຖີງຈະບອກໄດ້ວ່າເກີດຂື້ນຕອນໃດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ข่าวช่องวัน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *