News

ພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ ເຂົ້າກິນກະບໍ່ມີ ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍ…

ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂ້ອຍຈື່ງມີແນວຄິດຢາກຈະໄປຊ່ວຍອີກຄັ້ງຕ້ອງມີຄົນມາອຸປະຖຳຊ່ວຍກັນຫລາຍໆຈື່ງຈະໄປຈຸດຫມາຍໄດ້

ແຜ່ລະດົມເດີເສື້ອຜ້າໃຫມ່ເກົ່າແລະຜ້າຫົ່ມເພື່ອຊິໄປບໍລິຈາກຈຸດທີ່ຂາດເຂີນທີ່ສຸດ,ຊ່ວຍແດ່ເດີໃຜທີ່ມີກໍ່ແບ່ງປັນແດ່ເດິທ່ານເອີຍ

ຍັງມີອີກຫລາຍທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າຜູ້ໃຈບຸນລົງແບ່ງປັນ,ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຍາງຄອບຄົວກໍາບໍ່ມີຮອດຊິກິນພຸ້ນລະເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມເດັກນ້ອຍເກີດໃຫມ່ກິບໍ່ມີຮອດຊິໃສ່,ບາງຄົນເດັກຍີ່ງຊາຍກະໄດ້ປະຕົນໂຕ

ຂ້າພະເຈົ້າຄືໄປເຖີງຈຸດຫມາຍທີ່ພວກເຂົາບຳບາກຂາດເຂີນທີ່ສຸດ,ໄປຂ່ວຍທຸກຄັ້ງຕ່າງແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມາໂພສລົງເພສປານໃດ,ໂພສດຸຫລາຍກະຢ້ານແຕ່ສັງຄົມວ່າສ້າງພາບ🙏

#ດັ່ງນັ້ນຈະມາຂໍແພລະດົມເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມຕ້າໄພຫນາວນຳທ່ານຜູ້ໃຈບຸນນີ້ຊ່ວຍແດ່ເດີ

#ບ້ານ ປໍ ນ້ຳ ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button