ອີກແລ້ວ ເລກອອກບໍຄືກັນ

ສັງເກດເບິ່ງຄວາມຜິດຜາດ ຄິດຄືຂ້ອຍຢູ່ບໍ.

ເລກອອກແທ້ແມ່ນ716996ບໍ

ໂອຍ ອອກມາຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນແນ່.

ຢ່າເຮັດແບບນີ້ອີກເດີ ຫລາຍເທື່ອແລ້ວເປັນແບບນີ້ນະ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *