!ກວດຍຶດກາເຟປະສົມຢາອີ ຍີ່ຫໍ້ຜ່ອນ.

!ກວດຍຶດກາເຟປະສົມຢາອີ ຍີ່ຫໍ້ຜ່ອນ.

ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022 ສະຖານີເຮືອໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ໄດ້ນໍາກຳລັງກວດຍຶດຢາເສບຕິດ.

ໄອສ໌, ຢາເຄ, ຢາເອີ, ກາເຟປະສົມຢາອີ ທີ່ບັນຈຸໃນຊອງກາເຟສໍາເລັດຮູບ, ພ້ອມຢາອີ ຍັດຢູ່ໃນຊອງຖົ່ວເນົ່າ ແຕ່ເສຍດາຍ.

ຜູ້ຂົນສົ່ງສາມາດໜີໄປໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *