News

ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ ການຂາຍຊີ້ນງົວປອມ ທີ່ຕະຫຼາດອົກຊີ

🔥🔥ຈາກກໍລະນີຮ້ອງຮຽນມາທາງຕະຫຼາດເຮົາ ໃນວັນທີ 18/02/2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນເປັນກະແສສັງຄົມເລື່ອງຕັບງົວປອມ

ທາງພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ນິ່ງນອນໃຈ ແລະ ໄດ້ປະສານຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນ🔥🔥

👉🏻👉🏻ກົມສັດຕະວະແພດເມືອງສົມທົບການຄ້າເມືອງ ແລະ ພະນັກງານຈັດສັນຕະຫລາດລົງວຽກກວດກາຫາສານຕົກຄ້າງ

ໃນເຊົ້າວັນທີ 23/02/2022 ແລະພິສູດໄດ້ວ່າຕັບປອມ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຕາມທີ່ທາງຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກລາຍໜຶ່ງໄດ້ໂພສ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່18/02/2022 ອ້າງວາແມ່ຄ້າໃນຕະຫລາດຂາຍຕັບປອມ

ເຊິ່ງໃນຕະຫລາດພິສູດແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ຈະນຳເອົາຜູ້ກ່ຽວມາຊີ້ແຈ້ງພາຍຫລັງ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ຂໍຂອບໃຈ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button