News

ເມື່ອຝຣັ່ງມາທ່ຽວລາວຄັ້ງທຳອິດ ຄິດວ່າແມ່ນໝວກ

ເມື່ອຝຮັ່ງເພີ່ນມາທ່ຽວເມືອງລາວເປັນຄັ້ງທຳອິດ… ສອງຜົວເມຍຖືກໃຈຫວດທີ່ໃຊ້ໄວ້ໜຶ້ງເຂົ້າ ເພີ່ນເຂົ້າໃຈຜິດ ເພີ່ນຄິດວ່າເປັນໝວກ ເພີ່ນໃສ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈເລີຍທັງຜົວແລະເມຍ ໜ້າຮັກໄປອີກແບບເນາະ ແຖມຍັງຊື້ໄປຕ້ອນໝູ່ຄູ່ອີກ.

ເຫັນພາບແລ້ວກໍ່ຍີ້ມຕາມເລີຍສິອະທິບາຍຈັງໃດດີ ໃຫ້ພາບບັນຍາຍເດີ ແຕ່ຍັງດີທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈສີໄມ້ລາຍມືການຈັກສານຂອງບ້ານເຮົາ ເຖິງສິຄິດວ່າເປັນໝວກກໍ່ຕາມແຕ່ກໍ່ໃສ່ດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ.

ຜູ້ຍິງນຸ່ງສິ້ນພ້ອມໝວກອີກດ້ວຍ ໜ້າຮັກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button