News

ແຊຮຕໍ່ ຕະຫລາດອົກຊີຂາຍຊີ້ນງົວປອມ..

ແຊຮຕໍ່ເພື່ອເຕືອນພິນ້ອງເດີຝາກຫາຂັ້ນເທີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແດ່ເດີ ໃນຕະຫລາດອົກຊີຂາຍຊີ້ນງົວປອມ..

ຂາຍເຄື່ອງໃນງົວປອມແບບນີ້ປະເທດລາວຊິບໍ່ເປັນພະຍາດຕາຍຫມົດບໍ?

ໃນວັນທີ່18/2/2022ຕອນເຊົ້າເວລາ5ໂມງໄດ້ໄປຊື້ຊີ້ນຢູ່ຕະຫລາດອົດຊີ ຍ້ອນຄວາມໄວ້ວ່າງໃຈວ່າ.

ຕະຫລາດຂາຍສົ່ງໃຫຍ່ຈະບໍ່ມີຂອງປອມຂາຍແບບນີ້#ກວດຊອບແດ່ເດີຂັ້ນເທີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພະຍາດກະມາກັບພວກປະສາດນີ້ລະ

@ຂໍຝາກເຕືອນພິນ້ອງຄົນລາວເສຍເງີນແລ້ວຍັງມາ

ເສຍໃຈນຳຊື້ຂອງປອມນີ້.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button