ບໍ່ມີ ຫ ຍັງ ຕິ ດ ໂຕ ມີພຽງເສື້ອຄາຄິງ

ໃນວັນທີ່7/9/2021ເກດເຫດໄຟໃຫມ້ເຮືອນປ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ມີຫຍັງຕິດໂຕມີພຽງເສື້ອຄາຄິງຫາກຖ່ານໃດຢາກຊ່ວຍເຫລືອຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າທາງຂໍ້ຄວາມໄດ້.

ຢູ່ໃນເຂດບ້ານເຫລົາຄາເມຶອງປາກກະດິງສະນັ້ນຂະພະເຈົ້າຈຶງຂໍໄຫ້ທຸກທ່ານສວຍຄອບຄົວຜູ້ເສຍຫາຍນີຜູ້ລະຈັກເລັກຫນ່ອຍ.

ເລກເບີບັນຊີໂອນຜ່ານBCEL one( 95109566 )(ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານອຸປະກາລະ)🙏🏻🙏🏻

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *