⭕️ ທີມຊາດລາວ 🇱🇦 ແລະ ທີມຊາດ ມາເລເຊຍ 🇲🇾ຈະແຂ່ງກັນເອງ 2 ນັດ

⭕️ ທີມຊາດລາວ 🇱🇦 ແລະ ທີມຊາດ ມາເລເຊຍ 🇲🇾
ຈະແຂ່ງກັນເອງ 2 ນັດ

+ ນັດທີ 1
ວັນທີ 18/02/2022
ເວລາ 16:00
ທີມຊາດລາວ ພົບ ທີມຊາດມາເລເຊຍ

+ ນັດທີ 2
ວັນທີ 21/02/2022
ເວລາ 19:00
ທີມຊາດມາເລເຊຍ ພົບ ທີມຊາດລາວ

ໂດຍຈະຫາທີມທີ່ຍິງໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ 2 ນັດເຂົ້າຮອບ
ໂອກາດ 50:50

ທ່ານຄິດວ່າ ທີມໃດ ຈະຊະນະ ໃນນັດທີ່ 1 ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *