ໂອກາດດີມາຮອດແລ້ວ! ບໍລິສັດ ໂຮຢາລາວ ປະກາດ ຮັບສະຫມັກງານພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກງານພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ:_1. ວິສະວະກອນປະກັນຄຸນະພາບ (Quality Assurance Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ 2. ວິສະວະກອນການຜະລິດ(Production Engineer): 3ຕໍາແຫນ່ງ 3. ວິສະວະກອນ IT(Programmer Engineer) : 1cnuni) 4. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມການຜະລິດ (Production control Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ 5. ວິສະວະກອນຊ້ອມບໍາລຸງ(Maintenance Engineer) : 2ciun) 6. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມຄຸນະພາບ (Quality control of Engineer) : 1ຕໍາແຫນ່ງ..

ເງື່ອນໄຂສະຫມັກ:– ມີປະສົບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 1-3 ປີ – ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ, ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ້ ເປັນຕົ້ນ – ສາມາດໃຊ້ Computer ແລະ ເມາສາອ້ງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ – ມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີທັກສະໃນການສື່ສານຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບສູງ.

ຫາກທ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ www.lioya.com – IIOSA COIRPOICATION _ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຕັ້ງຢູ່ A-04. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ, ບ້ານ ນາໂນ (ທາງ 450 ປີ ຕັດໄປຫາ ຫຼັກ21).ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 221 044- 021 221 045 u á CV uru gwɔ: hlao.recruit.hr@hoya.com້ ກ່ອນວັນທີ 15 ມີນາ 2022 (ການສໍາພາດພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *