ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ວັນວາເລນທາຍ

ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍເປັນບາດຫຼວງຢູ່ທີ່ໂບດໃກ້ກັບກຸງໂຣມ. ໃນສະໄຫມຂອງພະເຈົ້າຄລໍດີອຸສທີ 2 ໄດ້ມີການ ຕັ້ງກົດຫມາຍຫ້າມມີການແຕ່ງງານເພາະພະອົງຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊາຍທຸກໆຄົນໃນເມືອງໄປເປັນທະຫານ ເພື່ອເຮັດສົງຄາມ.

ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍ ເຫັນແນວນັ້ນ ກໍຮູ້ສຶກເຫັນໃຈຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມຮັກ ຈຶ່ງໄດ້ລັກເຮັດພິທີແຕ່ງງານ ໃຫ້ກັບຄູ່ບ່າວສາວທີ່ມີຄວາມຮັກ ຢ່າງລັບໆ ໂດຍໃນພິທີມີພຽງແຕ່ ເຈົ້າບ່າວ,ເຈົ້າສາວ ແລະ ບາດຫຼວງ ຄູ່ບ່າວສາວຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກະຊິບຄໍາສາບານ ແລະ ການອະທິຖານໃນການແຕ່ງງານ.

ໃນທີ່ສຸດ ທະຫານຂອງພະເຈົ້າຄລໍດີອຸສໄດ້ມາເຫັນພິທີພໍດີ ແລ້ວເລື່ອງລາວກໍໄປເຖິງພະເຈົ້າຄລໍດີອຸສ, ຕໍ່ມາ ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍ ຈຶ່ງຖືກຈັບຂັງຄຸກ ແລະ ຖືກລົງໂທດຢ່າງແສນສາຫັດ, ຕໍ່ມາຜູ້ຄຸມຄຸກຂອງ ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍ ຊື່ວ່າ ແອສທີຣຽສ ເຊິ່ງມີລູກສາວຕາບອດໄດ້ຂໍໃຫ້ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍ ຊ່ວຍປິ່ນປົວລູກສາວ ເມື່ອປິ່ນປົວແລ້ວລູກສາວຂອງແອສທີຣຽສກໍ່ກັບມາເບິ່ງເຫັນໄດ້ອີກຄັ້ງ ລູກສາວຂອງເອສທີຣຽສ ຈຶ່ງມາຢ້ຽມ ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລັນທາຍ ຢູ່ຄຸກ.

ຈົນມາຮອດມື້ປະຫານຊີວິດຂອງ ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍ ກ່ອນທີ່ນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍຈະເສຍຊີວິດເພິ່ນໄດ້ຂຽນຈົດຫມາຍເຖິງລູກສາວຂອງເອສທີຣຽສ ແລະ ລົງທ້າຍດ້ວຍຄໍາ ວ່າ “From your Valentine” ແລ້ວນັກບຸນ ເຊນ ວາເລນທາຍກໍຖືກປະຫານຊີວິດໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ຄ.ສ269 ແລະ ເສຍຊີວິດລົງໃນໄວ 47 ປີ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວປະມຸກສູງສຸດແຫ່ງອານາຈັກໂຣມັນຄາທໍລິກໄດ້ກໍານົດເອົາ ວັນທີ 14 ກຸມພາ ເປັນວັນສໍາຄັນ ກໍຄືວັນວາເລນທາຍ ຫຼື ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະເປັນວັນສໍາຄັນທາງສາສະຫນາຄຣິສເເລ້ວ ຍັງເປັນວັນທີ່ທຸກຄົນທົ່ວທຸກມຸມໂລກໄດ້ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ກັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *