ຂ່າວດີ! ຊື້ເລກຖືກທຸກໂຕ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕໍາແໜ່ງ ກໍ່ໄດ້ລາງວັນເຊັນດຽວກັນ

ຂ່າວດີ! ຊື້ເລກຖືກທຸກໂຕ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕໍາແໜ່ງ ກໍ່ໄດ້ລາງວັນເຊັນດຽວກັນແລ້ວ.

ໃນການສ່ຽງໂຊກ-ຊິງລາງວັນ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝ.

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຈຳໜ່າຍນັບແຕ່ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມີໂຄງປະກອບລາງວັນ ສະຫລາກພັດທະນາ 5/45 ແບບທັນສະໄໝຄືດັ່ງນີ້:

– ລາງວັນທີ 2 ຕ້ອງຖືກ 4 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 2.000.000 ກີບ.

– ລາງວັນທີ 1 ຕ້ອງຖືກ 5 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 1.250.000.000 ກີບ.

– ລາງວັນທີ 3 ຕ້ອງຖືກ 3 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 50.000 ກີບ.

– ລາງວັນທີ 4 ຕ້ອງຖືກ 2 ຕົວເລກ ຈະຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດກໍໄດ້ ຊື້ 5.000 ກີບ ຈະໄດ້ມູນຄ່າລາງວັນ 5.000 ກີບ.

ສຳລັບລາງວັນທີ 1 ກໍລະນີຖືກຫລາຍຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາຈຳນວນເງິນລາງວັນສະສົມທັງໝົດ ມາແບ່ງປັນກັນຕາມຈຳນວນຄົນຖືກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *