ເຮັດແລກໆກະງາມ. ພໍແກ້ແລ້ວແກ້ອີກກະເປັນແບບນີ້

ເຮັດແລກໆກະງາມ. ພໍແກ້ແລ້ວແກ້ອີກກະເປັນແບບນີ້. ພັງພິນາດໄປໝົດເລີຍ.

ພິດຂອງການສັນຍະກຳ ໃຜໂຊກດີກະດີໄປໃຜໂຊກບໍ່ດີກະພັງເພ.

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ.

ເຕືອນສະຕິໃຜທີ່ຄິດຈະສັນຍະກຳຕ້ອງສຶກສາດີໆຢ່າໃຈຮ້ອນຢາກງາມຢ່າງດຽວ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *