ເກີດອຸປະຕິເຫດ ລົດເຮັດທາງ.ກັບລົດຈັກຕຳກັນ.

ເກີດອຸປະຕິເຫດ ລົດເຮັດທາງ.ກັບລົດຈັກຕຳກັນ.

ແຖວ ບ້ານໂຮງເລື່ອຍ ແມ່ນລູກໃຜຮີບນຳໄປໂຮງຫມໍ ແຂວງດ່ວນເດີ ບໍ່ຮູ້ພີ່ນ້ອງລາວ .

ໃຜຮູ້ບອກຕໍ່ໆແດ່..ອາການສາຫັດ..

ແວຊ່ວຍບໍ່ເຫັນຕອນເກີດເຫດ..

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *