ສະຫລຸບແລ້ວ ເມືອງລາວກຽດຊົງຍົດບໍ່ໄດ້ຜ່າຕັດ

ນີ້ແມ່ນໂພສຂອງເມືອງລາວ ວັນທີ7/2/2022

ສະຫລຸບແລ້ວເມືອງລາວກຽດຊົງຍົດບໍ່ໄດ້ຜ່າຕັດ ແຕ່ໃຊ້ວິທີອື່ນຮັກສາ.ຕອນນີ້ກຳລັງດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆອີກບໍ່ດົນຈະກັບເຂົ້າຄ້າຍຊ້ອມໄດ້ປົກກະຕິ.

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຜ່າຕັດ ໝໍໃຊ້ວິທີອຶ່ນໃນການຮັກສາແທນ ຕອນນີ້ຮ່າງກາຍກຳລັງດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບ.

ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງ ຖາມຂ່າວກັນເຂົ້າມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອບໃຈຜູ້ໃຫຍ່ໄກ່ຫົວໜ້າຄ້າຍຫຽດຕິທົງຍົດທີ່ດູແລເບິ່ງແຍງຂ້ອຍເປັນຢ່າງດີໃນທຸກເລື່ອງເລີຍ

ລໍຖ້າພົບກັນເທິງສັງວຽນເດີ  ສາຍເລືອດນັກສູ້ ສູ້ຕາຍຢູ່ແລ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *