News

ທຳລາຍ ອາຫານນຳເອົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ 28 ໂຕນ.

ທຳລາຍ ອາຫານນຳເອົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ 28 ໂຕນ.

……….ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ກົມຕຳຫລວດສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ນຳອາຫານແຊ່ແຂງ ໄປທຳລາຍຖິ້ມ ຫລັງກວດພົບ ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

..

ປະກອບມີ ສິ້ນສ່ວນສັດປີກ, ໄກ່ປອກ ແລະ ອາການທະເລແຊ່ແຂງ ຈຳນວນ 28 ໂຕນ ເອົາໄປທຳລາຍຖິ້ມ ຢຸ່ສະຫນາມບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ນວ ດ້ວຍການຝັງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button